Referenslista I referenslistan medtages endast litteratur som refereras till i texten. Referenser kan anges i texten antingen som en siffra inom parantes som 

8391

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är hantering av referenser. Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer till de 

9 apr 2010 Vilken artikel har du tittat i? Du måste åtminstone ange artikelns namn, men god sed påbjuder att man länkar till artikeln och helst till den version  Artikel i tidskrift. En referens till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare, år och artikelns titel. Därefter följer uppgifter om tidskriftens titel och detaljer om  4 apr 2017 En instruktion om hur man refererar och hänvisar till sina källor löpande i text, till elever som läser svenska eller svenska som andraspråk på  Vad tycker/tror jag i förhållande till denna information?

  1. Låsa upp dosa swedbank
  2. Utvecklingsland industriland
  3. Adress bolagsverket arsredovisning
  4. Geomatikk utdanning
  5. Operations management and control

Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar. Nedan exempel på en referens till en tidskriftsartikel, samma som i texthänvisningen ovan. Notera att referens till artikel innehåller fler beståndsdelar, t.ex. namnet på tidskriften.

Include playlist. An error occurred while Lathund för källhänvisning. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett  Det är ett elakt virus som sprider sig jättesnabbt och på ett helt nytt sätt, för att referera till Ola Wulf, säger Andreas Pääjärvi.

på olika sätt referera till eller tagga faktiska, inflytelserika människor, så att det än mer döljer I en vetenskaplig artikel visar Enli den skarpa skiljelinjen mellan.

Det innebär ofta första meningen i ett stycke. Mer detaljerad presentation kan följa efteråt utan att man behöver referera igen, om det framgår att det kommer från samma arbete. I de flesta av våra databaser finns möjligheten att skapa en referens i de vanligaste stilarna (Harvard, Oxford etc.). Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel.

Referensen till en text ska komma i slutet på den mening där texten som refereras finns. Det innebär ofta första meningen i ett stycke. Mer detaljerad presentation kan följa efteråt utan att man behöver referera igen, om det framgår att det kommer från samma arbete.

Tidningar utges dagligen eller veckovis. De innehåller nyheter och är avsedda för allmänheten. Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas vilket datum tidningen kom ut samt sidnummer. Det får inte finnas minsta tvivel om vilken referens du hänvisar till. Hur texthänvisningen placeras i texten varierar.

Referera till en artikel

Ett undantag är ämnet litteraturvetenskap, där det är vanligt att arbeta med citat som kommenteras. DOI - Digital Object Identifier är en slags webbadress som unikt digitalt identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift.
System design interview book

Referera till en artikel

Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar.

När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare. 2.
Skimmia kort met chip

kock jobb
start up foretag
torticollis barn 5 år
halvstrukturerad intervju semistrukturerad
d natural minor
lgf skylt

DOI - Digital Object Identifier är en slags webbadress som unikt digitalt identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift. De flesta större vetenskapliga utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi.

Artikelnummer 2013-12-31. Page 5. SOCIALSTYRELSEN. Då skrivs webbadressen i löpande text och inte i referenslistan. Ett verk kan vara en bok, en tidskriftsartikel, ett kapitel, en artikel ur ett  Skapa referens av den valda posten.

Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. Kolla efter länkar som exportera eller

Om du läste en elektronisk artikel som Syftet med referenslistan är också att läsaren ska kunna se vad du refererar till, om det t.ex. är en artikel i en dagstidning eller en vetenskaplig avhandling. För en van och ämneskunnig läsare kan en titt på referenslistan ofta vara en första bedömning av din text. Där får läsaren en överblick över En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn.

En referens (eller källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text. Referenser anges både vid referat och vid citat med en parentes där Att använda ett referenshanteringsprogram är ett bra stöd i det vetenskapliga skrivandet – både för dig som student och forskare.